Ärende nr 2011:14

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: x

Rubrik: Nelgas (Leverantörsbyte varje dag)

Beskrivning: Den nya leverantörsbytesförändringen verkar vara väldigt oklar för både aktörer och systemutvecklare. Jag skulle vilja att det specificeras så att vi har en samsyn och inte godkänner och nekar Z03L helt vilt till hösten.

Det verkar mest förekomma två scenarion och frågan är alltså när får kontraktsstart tidigast vara för att en Z03L ska godkännas.

1) En Z03L inkommer den 1:a i månaden och kontraktsstart får då tidigast vara den 14:e för att accepteras.

2) En Z03L inkommer den 1:a i månaden och kontraktsstart får då tidigast vara den 15:e för att accepteras.

Bilden som diskussionen har utgått ifrån har följande formulering " Request from new supplier 14 days before supply start " och enligt den är det alternativ två som är korrekt. Något som också borde vara oklart är vad som gäller för cancellering då formulering är detsamma "Cancellation from new Supplier 4 days before supply start".

Jag har min bild över hur det borde vara (alternativ 2), men det verkar alla andra också ha. Lycka till!

Beslut: Besvarad 2011-07-01

Det är alternativ två som gäller, det vill säga en Z03L inkommer den 1:a i månaden och kontraktsstart får då tidigast vara den 15:e för att accepteras.

Elmarknadshandboken kommer att uppdateras med exempel för att tydliggöra hanteringen i praktiken. Exempelvis under 4.1. i elmarknadshandboken kommer följande exempel att läggas till.

"Till exempel en Z03L (ansökan om leverantörsbyte) inkommer till elnätsföretaget den 1:a och får då som tidigast söka leveransen den 15:e samma månad, alltså 14 dagar före leveransstart."