Ärende nr 2011:15

Frekvens: Mer sällan

Antal timmar: 0

Rubrik: Användning av Prioritet i PRODAT med anledning av Styrel

Beskrivning: I PRODAT-meddelandet finns det frivilliga fältet Prioritet (PRODAT Z04 och Z06). Med anledning av införandet av Styrel från och med 2012-01-01
(jfr http://www.energimyndigheten.se/styrel) är frågan om PRODAT-meddelandet (Z04 och Z06) mer aktivt bör användas för att informera elleverantören om att elanvändaren är prioriterad.

Beslut: Besvarad 2011-11-08

Styrel är tänkt att användas vid kortvarig effektbrist och med kort varsel. Det ett elhandelsföretag skulle kunna använda informationen till är vid sitt prognosarbete. Dock sker prognosarbetet förhållandevis långt i förväg, det vill säga dagen innan. Dessutom är det ofta så att det inte bara är de prioriterade anläggningarna som behåller strömmen, utan även övriga anläggningar som ligger på samma linje. Denna information är därför inte till så stor hjälp för elhandelsföretagen, och kostnaderna för att införa detta kan inte motiveras.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.