Ärende nr 2011:18

Frekvens: Varje månad

Antal timmar: 0

Rubrik: Uppdaterad årsförbrukning för bruktidsanläggningar?

Beskrivning: Jag har en fråga angående bruktidsanläggningar.

I elmarknadshandboken står det under Kapitel 7:

"Den beräknade årsförbrukningen ska baseras på faktisk förbrukning på anläggningen och uppdateras varje gång en ny månadsvolym fastställs."

När man pratar om bruktidsanläggningar, så skulle man kunna tolka att "faktiskt" förbrukning inte gäller för dessa anläggningar med tanke på att alla mst är beräknade och ingen "faktiskt" förbrukning har skett.

Sedan står det i mätföreskrifterna:

"Beräkning av årsförbrukning 5 § Årsförbrukningen beräknas genom att summera de tolv månadernas uppskattade förbrukning enligt 4 §.

4 § Mätvärden avseende schablonavräknade uttagspunkter, som har registrerats eller beräknats, skall ligga till grund för envar av de följande tolv månadernas uppskattade förbrukning. Uppskattad förbrukning för en viss månad skall ha samma energivärde som registrerats i uttagspunkten samma tidsperiod föregående år."

Tolkar man mätföreskrifterna däremot känns det som att det ska vara likadant för bruktidsanläggningar dock.

Så det jag undrar är om årsförbrukningen för ackordanläggningar måste uppdateras varje gång en ny månadsvolym fastställs? Det är ju lite lustigt om det ska gälla, med tanke på att det är en avtalad årsförbrukning som man har med kunderna och det är denna man utgår ifrån när man beräknar fram mst. Den "rörliga" årsförbrukningen så att säga har ju ingen direkt användning för - den ställer snarare till problem och funderingar.

Beslut: Besvarad 2011-11-08

Rekommendationen är att brukstidsanläggningarna ska hanteras som vilken anläggning som helst för att inte behöva ha en massa undantag. Detta gör att årsförbrukningen ska uppdateras och man följer då mätföreskriften.

Om man t.ex. har en gatubelysningspunkt med en lampa förutsätter man en viss drifttid på den. Tidigare fakturerade man endast efter en beräknad förbrukning. Det som man nu i stället bör göra är att utifrån volymen fastställa beräknade mätarställningar. När man fastställer dessa som nätägare kommer volymen mellan mätarställningarna att fastställas och en ny beräknad årsförbrukning beräknas. Eftersom volymen troligen är detsamma som motsvarande månad året innan kommer värdet på den beräknade årsförbrukningen vara detsamma. Det elhandelsföretag som är leverantör behöver med detta förfarandet inte hålla rätt på att det är en brukstidsanläggning eftersom den kommer att få mätarställningar och volymer som på vilken annan anläggning som helst.

Om kunden förändrar sin volym, t.ex. kopplar på en till lampa så att förbrukningen fördubblas, kommer det med ovanstående hantering medföra att det tar 12 månader innan beräknad årsförbrukning har "kommit ikapp" och visar förbrukningen för två lampor. Om man vill visa kunden vilken avtalad volym man har bör man i stället lägga in detta så att det visas på fakturan under avtalsinformation. Årsförbrukningen används alltså inte i detta fallet.