Ärende nr 2011:19

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: 0,10

Rubrik: Anvisningsleverantör

Beskrivning: Vi är ett nätbolag. Vår anvisningsleverantör vill att vi ska ändra vår debiteringsintervall. Vi samdebiterar. Vi debiterar ju de kunder som inte har dem som lev. också.

Ändringen är då från delvis månadsdebitering på en del och kvartalsdebitering på en del. De vill ha varannan månad då de måste avisera prisändring 2 månader i förskott.

Är vi som nätbolag tvungna att ändra vår debitering bara för det? De kan ju skicka ut brev till sina berörda kunder istället.

Beslut: Besvarad 2011-06-30

Elmarknadsutveckling kan tyvärr inte ge några råd i frågan då detta inte är reglerat på något annat sätt än i det avtal ni har med Er anvisningsleverantör för debitering. Vi ber er därför kontrollera vad som är avtalat gällande debitering i avtalet ni har sinsemellan.