Ärende nr 2011:20

Rubrik: Fritextfält i PRODAT och UTILTS

Beskrivning: Vi fick en synpunkt från ett elhandelsföretag om att de gärna ville få en förklaring via e-post när övertagande/påbörjande av elleveranser cancelleras på nätbolagets initiativ. Att tillmötesgå deras synpunkt känns som att ta ett steg tillbaka i arbetet för en automatiserad process.

I de Svenska EDIEL-anvisningarna(11B) för PRODAT och tillhörande APERAK står följande:

DE 4440: Fritext

Eftersom en hög grad av automatisering eftersträvas är den generella rekommendationen att inte använda fritext i PRODAT. Om man har väsentliga kommentarer som man vill att mottagaren skall läsa rekommenderas att dessa sänds separat och direkt till mottagaren via e-post.

Varför skulle e-post utgöra bättre automatisering än användning av fältet "fritext"? Automatisering kan åstadkommas genom att t.ex. Z04C får texten "Z03LK cancellerad p.g.a. ångrad inflytt" istället för e-post som är helt frikopplad från PRODAT-meddelandet och systemen som används. Automatiserad användning av fritextfältet tillför mervärde även för NULL-UTILTS, då förklaring till saknat mätvärde kan beskrivas.

Beslut: Besvarad 2011-09-07

Tack för din fråga angående användningen av fritextfältet i PRODAT.

När det gäller fritextfältet finns det inget krav på att vare sig skriva något i det eller att läsa det, så risken är stor att en mottagare inte har system som kan hantera fritext som kommer i PRODAT-meddelandet. Fritext ska därför bara användas efter en bilateral överenskommelse. Ett förtydligande om detta kommer att skrivas in i Elmarknadshandboken. Se även svaret på frågan 2011:17.

Det är därför i dagsläget bättre att använda e-post om man vill vara säker på att informationen ska nå fram. Om denna typ av information ofta återkommer bör vi se över om vi kan hitta en annan lösning för att få in den i PRODAT meddelandet.