Ärende nr 2011:22

Ärende: Leverantörsbyte

Frekvens: Varje vecka

Antal timmar: 0

Rubrik: Z03L vid inflytt.

Beskrivning: Hur ska man behandla en Z03L med samma kontraktstart som den inflyttande kunden, det vill säga anmälan om påbörjande av elleverans med en Z03L?

Jag vet att ni tidigare har behandlat ett ärende angående Z03L vid nyanslutning och beslutade att den skulle nekas då nätavtalet ej är aktivt.

Detsamma borde väl gälla här?

Beslut: Besvarad 2011-11-08

Om elhandelsföretaget skickar en Z03L med samma giltighetsdatum som inflytt så ska den med gällande branschpraxis avvisas av elnätsföretaget.

Det är elhandelsföretagets ansvar att skicka en Z03 med korrekt undertyp, i det här fallet är en bra hantering är att elnätsföretaget kontaktar elhandelsföretaget och ber dem skicka en ny Z03 med undertyp LK.

Vi tycker dock inte att denna hantering är speciellt kundvänlig och ska fortsätta att diskutera frågan inom ramen för elmarknadsutveckling.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.