Ärende nr 2011:23

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: 1

Rubrik: Negativ aperak från Elhandelsföretag (text saknas i handboken)

Beskrivning: Kapitel 4.1.6 Validera och behandla förändringar strukturdata-elnätsföretag. I detta kapitel finns det en underrubrik "Elnätsföretaget sänder applikationskvittens (APERAK)" och i denna text beskrivs det bland annat på sida 65 att "Negativ aperak innebär att leverantörsbytesprocessen är avbruten och att elnätsföretaget inte kommer att hantera leverantörsbytet förrän elhandelsföretaget kommer in med en ny Z03L/LK".

I nästa kapitel 4.1.7 Validera och behandla förändringar strukturdata-elhandelsbolag.

I detta kapitel står det inget om Elhandelsbolagets sändning av aperaker inte heller något gällande nätägarens skyldigheter att skicka nya korrekta prodat om elhandelsföretaget skickar negativ aperak på mottaget prodat meddelande.

Det behöver bli tydligare i handboken angående nätägarens skyldigheter i detta avseende. Texten finns på sidan 162-163 men bör även finnas med i kapitlet som täcker strukturdata.

Beslut: Besvarad 2011-11-08

Texten i kapitel 4.1.6 och 4.1.7 kommer att uppdateras så att det framgår tydligt vad som gäller och hur en APERAK ska tolkas och hanteras av både avsändare och mottagare.

Ett positivt APERAK innebär inte att leverantörsbytet är godkänt, det är Z04 som är bekräftelsen på att bytet är godkänt.

Ett negativt APERAK ska alltid hanteras av avsändaren av originalmeddelandet. Detta gäller för samtliga meddelanden, både PRODAT och UTILTS. Efter kontroll och eventuell rättning ska ett nytt korrekt meddelande skickas.

Förtydligandet kommer att införas vid nästa publicering av Elmarknadshandboken.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.