Ärende nr 2011:25

Ärende: Mätvärdeshantering

Frekvens: -

Antal timmar: 0

Rubrik: Motsvarande UTILTS-S02 för timmätta anläggningar

Beskrivning: Jag har en fundering kring UTILTS-S02, det vill säga förbrukningsprognos per objekt som omfattar tolv framtida kalendermånader efter leveransstart.

I Teknisk EDIEL-anvisning kan läsas att innehållet i ett UTILTS-S02 meddelande är "Förbrukningsprognos per objekt. Enskilda värden per objekt. Alltid SCH". Jag hittar dessvärre ingen information om timmätta anläggningar.

Därmed är min fråga till Er om det finns ett motsvarande meddelandetyp för timmätta anläggningar.

Beslut:

Svar på frågan via denna länk.