Ärende nr 2011:27

Beskrivning: Elmarknadshandboken - justering behövs

Louise och jag diskuterade kundflyttar och hon hittade en skrivning i Elmarknadshandboken som nog måste justeras.

I avsnitt 1.4.1. står följande:

"Om de allmänna avtalsvillkoren tillämpas är uppsägningstiden till elhandelsföretaget en månad. Uppsägningen ska vara skriftlig om inte annat avtalats. Även uppsägningar via e-post räknas dock som skriftliga. Om dessa uppsägningsregler inte följs, innebär det att avtalet inte är uppsagt och att betalningsskyldigheten kvarstår. Om elanvändaren flyttat utan att säga upp elprisavtalet med elhandelsföretaget, fortsätter alltså elanvändarens betalningsansvar tills avtalet sagts upp och uppsägningstiden löpt ut. Det gäller såvida inte en ny elanvändare anmäler inflyttning under tiden."

Det anses som ett oskäligt konsumentvillkor att kräva skriftlig uppsägning. Därför framgår det också av de allmänna avtalsvillkoren att uppsägning är lika giltig, muntlig som skriftlig. Det finns även ett rättsfall i frågan, tror jag.

Vidare funderar vi på hur den utflyttande kundens elhandelsföretag kan ha vetskap om att en ny elanvändare flyttar in under löpande uppsägningstid? Det är enbart i det fall som den inflyttande kunden har samma elhandelsföretag som den kunskapen ska finnas hos elhandelsföretaget. Därutöver framgår ju inget om denna avkortade uppsägningstid i de allmänna avtalsvillkoren.

Beslut: Besvarad 2011-11-08

Texten i Elmarknadshandboken 1.4.1 samt motsvarande skrivning i avsnitt 1.3.1 är felaktig och behöver ändras så att det tydligt framgår att både muntlig och skriftlig uppsägning är tillåten.

Även texten kring uppsägning av avtal och betalningsansvar behöver justeras. Det är klart att ett elhandelsföretag inte kan ha kännedom om att en ny elanvändare flyttar in under uppsägningstiden, efter det att de tagit emot Z05LK och slutmätvärdet får elhandelsföretaget ingen mer information, om man inte även kommer ha leveransen till den elanvändare som flyttar in på anläggningen. Skrivningarna kring avkortad uppsägningstid har därför också setts över och ändras så att det tydligt framgår att elhandelsavtalet sägs upp i och med att elhandelsföretaget får information om utflytten med Z05LK från elnätsföretaget. Samtidigt har text kring uppsägning av elavtal i samband med leverantörsbyte och vad som gäller med betalningsansvar då också uppdaterats.

Ändringarna föreslås införas från och med nästa publicering av handboken men senast i samband med nödvändiga textändringar på grund av införandet av nya ALLMA NÄT/EL 2011 K.