Ärende nr 2011:28

Ärende: Leverantörsbyte

Frekvens: Mer sällan

Antal timmar: 1

Rubrik: Ok att byta undertyp på Z04?

Beskrivning: Vid våra TGT upptäckes vad vi anser vara ett felaktigt testfall. Testet heter 1.2.4 och går ut på att Z03LK skickas med giltighetsdatum 111017 och sen tas en Z04L emot med giltighetsdatum 111101 och denna Z04 ska besvaras med positiv APERAK. Vi ser inget stöd i Handboken för att detta scenario ska vara en tillåten variant, det vill säga att man skickar en LK-sökning till ett datum och får svar med en Z04L till ett annat datum, utan att Z04 borde besvaras med negativ APERAK. Jag har mejlat in detta till SvK som tog upp det på senaste ETG-mötet, men de kom inte fram till något bra svar. Orsaken är att det inte finns något tydligt skrivet om just detta. Så min fråga är om det är ok att byta undertyp på det här sättet?

Beslut
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Som svar på din fråga, nej det är inte ok att byta undertyp på inkommen anmälan om leverantörsbyte eller flytt.

Vi kommer därför att be ETG att se över det här testfallet så att det antingen tas bort helt alternativt förändras så att det stämmer med dagens regelverk.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.