Ärende nr 2011:29

Ärende:

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: 1

Rubrik: GS1 nr

Beskrivning: Önskar en förändring så att GS1 (EAN) blir obligatoriskt, det vill säga att code list responsible agency 89 försvinner. Detta förenklar automatiserade arbetsprocesser. Idag är det endast ett fåtal aktörer som använder 89 och det innebär att vi får en större kostnad vid utvecklingar för att vi även måste ta hänsyn till dessa aktörers flöde.

Beslut:

Svar på frågan via denna länk.