Ärende nr 2011:31

Beskrivning: Leverantörsbyte varje dag

Från 2011-10-01 får man byta leverantör vilken dag i månaden som helst. Med 14 dagars varsel. Men vi var lite frågande till en text vi diskuterat internt.

Från och med den 1 oktober ändras ellagen så att det blir möjligt för svenska elkonsumenter att byta elhandlare varje dag i månaden. Lagändringen innebär också att ett byte får ta högst 14 dagar att genomföra.

Den meningen att ett byte får ta högst 14 dagar att genomföra vad menar man egentligen?

Kund måste anmäla 14 dagar innan (om det inte är flytt/nyanslutning) och på 15:e dagen blir bytet.

Prodat ska de svara på innan den tiden.

Och det är inte säkert att bytet är så snart i tiden utan leverantörsbytet kanske är en månad bort till exempel
Om det inte är flytt eller nyanslutning får man inte göra bytet tidigare. Undrar hur vi ska tolka detta att det ska ta högst 14 dagar att genomföra?

Beslut: Besvarad 2011-10-20

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Kunden avtalar med elhandlaren om elleveransen. Elhandlaren skickar Z03L till aktuellt nätbolag. Nätbolaget ska fjorton dagar efter anmälan från elleverantören genomföra leverantörsbytet. Det är endast nätägarens hanteringstid som är reglerad i ellagen.

Så här står det i ellagen: En elleverantör får överta leveranserna till en elanvändare i dennes uttagspunkt fjorton dagar efter anmälan.

Om leverantörsbytet är en månad bort som står skrivet i frågan är det inget problem. Anmälan Z03L skickas när leveransavtalet är skrivet med kunden där tidpunkten för bytet är angivet. Sedan bevakar nätbolaget tidpunkten för bytet. Sådan bevakning kan enligt elmarknadshandboken kap 4.1.5 uppgå till maximalt 14 månader. Den totala tiden för ett leverantörsbyte får enligt EU-direktiv inte ta mer än tre veckor om inte kunden önskar längre period.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.