Ärende nr 2011:32

Ärende: Leverantörsbyte

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: 1

Rubrik: Borttagning av nätområde Z03, UTILTS

Beskrivning: Vi har i samband med byte av nätområde på ett antal anläggningar uppmärksammat problemen med nätområde som obligatoriskt fält i bland annat Z03 och UTILTS. Det känns inte som nätområde längre behöver vara ett obligatoriskt fält i Z03 då vi har infört GS1 nummer! Detsamma gäller för UTILTS, där nätområdesbytet ställde till med en hel del problem för leverantörerna. Det är möjligt att det även kan plockas bort från Z05 och Z01.

Beslut:

Svar på fråga via denna länk.