Ärende nr 2011:35

Rubrik: Avisering vid rättning av mätvärden

Beskrivning: När ska man avisera och när det är ok att rapporterar om utan avisering? I den förra versionen av handboken stod det att man inom 5 vardagar bara behövde avisera om man skickat status Godkänd. Men när man läser motsvarande text nu i handboken så finns ingen tidsgräns i texten utan det ser ut som om man alltid ska avisera.

Men enligt ett beslut i tidigare ärende (2008:09) så ska man inte behöva avisera inom 5 vardagar om inte ursprungliga rapporteringen var PRIMA (Godkänt). Har detta fallit bort när handboken gjordes om eller har det ändrats, är det så nu att man alltid måste avisera innan omrapportering - vad gäller?

Texten som beskriver det här finns nu i kapitel 7 under rubriken Rättning av mätvärden I tidigare versionen av handboken var det kapitel 5.1.3 Rättning av mätvärden.

Beslut:
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar: Rättning av mätvärden kommer att förtydligas och införas i elmarknadshandboken kapitel 7 Rättning av mätvärde.

Om ett tidigare rapporterat mätvärde visar sig vara felaktigt ska elnätsföretaget korrigera värdet och rapportera om. Det korrigerade värdet ligger sedan till grund för elnätsföretagets förnyade beräkning av elhandelsföretagens leveransåtaganden. Det är endast den eller de perioder som det rättade värdet tillhör som ska skickas om, eventuella efterföljande värden behöver inte rapporteras igen.

Mätvärden som rapporterats med status Godkänd eller Beräknad ska anses som debiteringsgrundande för både elnätsföretaget och elhandelsföretaget. För att elanvändaren ska debiteras för samma energimängd från både elnätsföretaget och elhandelsföretaget ska en avisering göras innan omrapportering sker. Avisering sker via mail eller telefon.

Avisering ska ske när:

  • Rapporterad avläst mätvärde (status godkänd) ersätts och omrapporteras med en ny avläst mätvärde (status godkänd).
  • Rapporterad beräknad mätvärde (status beräknad) ersätts och omrapporteras med en avläst mätvärde (status godkänd), eller med en ny beräknad mätvärde (status beräknad).
  • Rapporterad avläst mätvärde (status godkänd) ersätts och omrapporteras med en avläsning med sämre status (status beräknad eller status saknad). Avisering ska inte göras när:
  • Mätvärde rapporterat som estimerat (status temporary) ersätts och med en avläsning som är debiteringsgrundande (status godkänd eller status beräknad).
  • Rapportering av mätvärde görs efter rapporterad saknat (NULL) mätvärde.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.