Ärende nr 2011:38

Ärende: Leverantörsbyte

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: 1

Rubrik: Uppsägning av elhandelsavtal

Beskrivning:Vi på Fortum har en fundering, vi får numera in skriftliga uppsägningar från Bara Spara som ser ut som nedan:

"Uppsägan av elhandelsavtal. Jag Kalle Anka (personnummer) vill säga upp mitt nuvarande elhandelsavtal, och betraktar mig som obunden från det datum bindningstiden går ut. Mitt anläggningsid är: 735999............ Min anläggningsadress är: Järsnäs Björkbacken 56028 Lekeryd
Mvh Kalle Anka genom Baraspara"

Hur vet vi som Elleverantör om det kommer en Z05L när avtalet går ut och hur skall vi på bästa sätt hantera det så det blir rätt för kunden om nu det inte kommer någon Z05L? Och om kunden inte gör ett aktivt val själv?

Beslut
Besvarad 2011-11-17

Vi ser inte detta som ett ärende som föranleder något införande i Elmarknadshandboken men har ett förslag att komma med; Bekräfta uppsägningen skriftligen till kund, tala om vad som gäller om ingen Z05 inkommer från ny elleverantör. Avisera kunden innan avtalet går ut enligt gällande regelverk, om det fortfarande inte kommit någon Z05 och kunden inte heller aktivt tecknat ett nytt avtal vid det tillfället med er igen övergår avtalet till tillsvidarepris.