Ärende nr 2011:39

Frekvens: -

Antal timmar: 0

Rubrik: Återinkoppling (avtalsbrott) och mätarbyte samtidigt

Beskrivning: Hur ofta detta händer vet jag tyvärr inte eftersom det här är ett nytt tillvägagångssätt from vecka 47. Jag skulle dock tippa på att det kommer att hända lite då och då och att det bör stå någonting om detta i Elmarknadshandboken.

Problemet är följande:
När en anläggning ska återinkopplas (avtalsbrott), så kan det vara så att mätaren är trasig och behöver bytas samtidigt. När detta händer, det vill säga när mätaren byts och återinkopplas, så står det inte vilka prodat som ska skickas till elleverantören. Dock står det att en Z10M ska skickas om det är ett mätarbyte och en Z06F ska skickas om anläggningen återinkopplas, så det beror ju lite på hur man tolkar det. Det hade varit bra om det står i Elmarknadshandboken att "om det är återinkoppling och mätarbyte samtidigt, så ska detta/dessa prodat skickas...".

Fortum Distrbutions lösning nu är att enbart skicka en Z10M när detta händer och i detta meddelande står det ingenstans att anläggningen åter är aktiv.

Lösning:
Antingen så ska både Z10M och Z06F skickas eller så bör det räcka med en Z10M om den innehåller informationen att anläggningen har blivit återinkopplad. Det bör stå tydligt i Elmarknadshandboken hur det ska vara. Det kanske är ok att enbart skicka en Z10M också?

En kommentar till själva ärendet.
I Edielanvisningen så finns inte fältet "installationsstatus" med i Z10. Om enbart Z10 ska skickas och inget Z06F, då krävs en ändring av Z10:an så att fältet "installationsstatus" kommer med där med ett villkor för användning av fältet. Men jag vet inte om det är den bästa lösningen.

Beslut:
Samtida mätarbyte och tillkoppling

Om elnätsföretaget vid tillkopplingstillfället även utför ett mätarbyte ska både Z10M och Z06F med installationsstatus aktiv (active) skickas till elhandelsföretaget.

Elmarknadshandboken kommer att kompletteras med text enligt ovan.