Ärende nr 2011:40

Frekvens: Varje månad

Antal timmar: 0,5

Rubrik: Timmätt och schablonavräknad

Beskrivning: Jag tycker det är otydligt i regelverket hur mätvärdeshanteringen ska göras för en timmätt schablonavräknad anläggning. Ifall en nätägare anger tidslängd 60 och 806 (DTM+354:60:806') och rapporteringsfrekvens D (CCI++Z12'CAV+:::D') samtidigt som avräkningsmetoden är satt till Z31 (CCI++Z15'CAV+Z31') tolkar jag det som att de kommer att rapportera timserier. Hade de för avsikt att rapportera mätvärden månadsvis för en timmätt anläggning under schablongränsen borde man sätta M istället för D. Mätvärdesrapporteringen i detta fall skulle alltså behöva förtydligas i Handboken.

Svar på frågan via denna länk.