Ärende nr 2011:42

Frekvens: -

Antal timmar: 0

Rubrik: Z06E

Beskrivning: Behöver rådfråga er hur hanteringen kring Z06E är utvecklad att fungera? Z06E kan användas för både dödsfall och uppdatering av kundinformation om man har en bilateral uppgörelse att sända denna information.

Det jag undrar över är hur reglerna ska tolkas och vad som ska kontrolleras och när ett meddelande ska avvisas.

Om fältet kundstatus är med i Z06E ska alltid fältet vara ifyllt med "dödsfall" om inte ska prodat avvisas? Är detta korrekt tolkat? Ska fältet kundstatus uteslutas i en Z06E som gäller uppdatering av kundinformation? Är uppdatering av kundinformation ett undantag, det vill säga att systemen ska vara utvecklade för att hantera denna förändring för en specifik aktör annars ska dessa prodat avvisas? Behöver det göras ett förtydligande i handboken respektive anvisningarna så detta blir tydligare?

Beslut:
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Z06E används enligt anvisning endast för dödsfall. Detta innebär att fältet kundstatus alltid ska vara med och ifyllt med koden för dödsfall. Finns inte denna uppgift med i meddelandet ska det avvisas med negativt APERAK.

Dock finns en möjlighet att använda Z06E för andra ändamål efter bilateral överenskommelse mellan aktörer. Det måste därför vara möjligt att markera att man har en överenskommelse med en viss aktör om man vill utbyta dessa meddelanden. Observera att det inte finns något tvång att göra en bilateral överenskommelse. Om man väljer att kunna hantera Z06E mot en viss aktör innebär inte det att man har en överenskommelse med alla aktörer. Mot de aktörer som man inte har någon överenskommelse med ska meddelandet fortfarande avvisas.

Samma villkor gäller även för Z09E.