Ärende nr 2011:44

Frekvens: Mer sällan

Antal timmar: 6

Rubrik: EAN nummer

Beskrivning: Jag har en fråga gällande Ean nummer.

Det är så att vi har sökt en leverans hos Ekfors nät, men de har 6 siffriga nummer på sina anläggningar och inte 18 med start 735.

Då våra system enbart kan sända sökningar på eannummer med 18 siffror, då det för några år sedan vad jag har förstått att alla nätbolag bytte över till denna typ av nummer.

Min fråga är hur det ligger till, är nätbolagen tvungna att ha 18siffriga nummer eller är de tvungna att ta emot sökningar manuellt om elhandelsbolaget inte kan sända sökningen på 6-siffrigt nummer.

Vi kan inte söka denna anläggning då våra system inte kan hantera detta. Så jag undrar vilka krav det går att ställa på nätbolaget?

Beslut
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Idag finns det inget krav enligt regelverket att Elnätsföretagen måste använda GS1 nummer som anläggnings ID. De allra flesta använder ändå GS1 nummer men det finns fortfarande ett några Elnätsföretag som använder eget satta anläggnings ID. Det här innebär att som Elhandelsföretag måste man kunna hantera båda varianterna.

I Elmarknadshandboken kapitel 4.3 finns en kort beskrivning om hur processen för att byta från nätägarens ID till GS1 går till. Men beskrivningen för hur det här ska se ut i Ediel meddelandena finns i PRODAT anvisningen som du hittar på www.ediel.se. I de segment i meddelandet där anläggnings ID skickas ska också en kod för vilken typ av ID som används anges. När GS1 används som ID ska Code List Responsible Agency anges som 9 men för ID satt av elnätsföretaget ska man ange 89 i det fältet. Se till exempel segementbeskrivningen för SG17/NAD – Anläggning (D) där det finns beskrivet var och hur man anger det här i meddelandena.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.