Ärende nr 2012:01

Rubrik: Dubbla ärenden på samma anläggning

Frekvens: Mer sällan

Antal timmar: 10

Beskrivning: Vi har fått ett problem med att en Aktör har fått ett leverantörsbyte godkänt. Vill ändra datumet därför så skickar de en Z03C på anläggningen, samtidigt skickar de en ny Z03LK till oss. Meddelandena kom in till oss exakt samtidigt men processades i fel ordning vilket ställde till med trassel mot aktören och bytet blev inte registrerat. Så här borde regeln vara för att meddelande flödet skall bli korrekt. Det får inte finnas 2 öppna ärenden på samma anläggning och aktör

1) Om ett PRODAT Z03 ska kancelleras, måste Z03C sändas iväg innan nytt Z03 sänds iväg.

2) Om Z03C och nya Z03 kommer fram och behandlas i fel tidsordning riskerar det nya Z03-meddelandet att avvisas då det är ett nytt ärende som påverkar samma leveranspunkt (från samma leverantör).

3) För att vara säker på att det nya Z03-meddelandet inte avvisas bör avsändaren vänta med att skicka nytt Z03 innan svar på Z03C (det vill säga ett Z04C) har inkommit. Väntar man inte måste man som avsändare vara medveten om att det kan bli fel.

För kancellering av Z04 eller Z05 behöver gälla att kancelleringsmeddelandet måste skickas innan nytt Z04 eller Z05 sänds iväg. Och att man bör vänta på (positivt) APERAK innan det nya meddelandet sänds iväg för att garantera rätt tidssekvens hos mottagaren.

Beslut

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

I detta fall hänvisar vi till kapitel 4.1.8 till 4.1.9 om cancelleringar. Vid hantering av korrigeringar av flyttärenden och leverantörsbyten utförs normalt hela flödet i en följd och meddelanden skapas automatiskt utan inblandning av den som utför korrigeringen.

Förslaget att invänta ex en Z04C blir problematisk då nätägaren har 3 dagar på sig att hantera detta efter inkommen Z03C och då kan detta redan vara försent för att kunden ska få sin leveransstart/slut korrigerad. Det är inte heller hanterbart för handläggaren att sitta med öppna ärenden och invänta kvittenser och prodat i dessa fall.

Det är inte ofta som det är samma person hos aktören som utfört korrigeringen som kontrollerar trafikflödet. För att minimera risken för att meddelanden processas i fel ordning hos mottagaren håller vi med om att det är viktigt att avsändaren gör stegen i rätt ordning. Men även då den som skickar meddelandet gör det i rätt ordning kan något hända vid sändning och mottagning som gör att de ändå kommer i fel ordning.

Texterna i Handboken kring ändring av t ex startdatum där man skickar en cancellering och sedan ett nytt meddelande kommer att förtydligas så att det framgår i vilken ordning man ska göra de olika momenten i den här typen av ärenden. De stycken som kommer uppdateras är 4.1.8, 4.1.9 och 4.1.11.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.