Ärende nr 2012:03

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: 0,3

Rubrik: Vad är en godkänd fullmakt?

Beskrivning: Varje dag trillar det in ett antal fullmakter till vår elnätsverksamhet och till vår elhandelsverksamhet. Vissa av dessa är väldigt bra, och innehåller möjlighet att se underskrift eller lyssna på en ljudinspelning... men...

Vissa fullmakter som kommer innehåller inte en underskrift eller en ljudinspelning och är lämnade via internet och bara innehåller ett "X" att Elhandlaren har rätt att inhämta uppgifter och vilket IP-nr som fullmakten är lämnad från...

Vi har ju ingen möjlighet att kolla att IP-numret är knutet till elanvändaren och heller ingen möjlighet att kolla att det är elanvändaren som lämnat uppgifterna.

Är detta en "godkänd" fullmakt (som beskrivs i dokumentet som Martin Bengtsson tagit fram som är citerat i Elmarknadshandboken)?

Handboken borde förtydligas med vad en fullmakt MÅSTE innehålla, samt hur kunderna SKA vara identifierade.

Den här typen av fullmakt ger oss mycket merarbete och missnöjda kunder, även om det är så att fullmaktsutställaren står för risken om det blir fel (enligt dokumentet)

Beslut

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Vägledningen som är framtagen av Svensk Energi som det hänvisas till i Elmarknadshandboken slår tydligt fast att en digital fullmakt är lika bra som en i pappersformat. Det framkommer även att det är upp till fullmaktsinnehavaren att försäkra sig om dess äkthet. Vägledningen nämner att diskussion förekommit om det ska krävas inloggning eller liknande för att fullmakten ska betraktas som giltig, men slår fast att det inte behövs.

Det som är viktigt är att innehållet i själva fullmakten är komplett så till vida att den berättar vad fullmakten avser och vem som är fullmaktsinnehavare och fullmaktslämnare.

En sådan uppgift som IP-nummer är inte till någon som helst hjälp att identifiera kunden. Dels finns det dynamiska adresser som hela tiden ändras, och dels finns interna nät där endast en adress är synlig mot internet, men där flera tusen datorer kan finnas på insidan. Denna uppgift kan kanske vara till viss hjälp för elhandelsföretaget för egen del, men hjälper inte mycket i ett bevisläge. Vi rekommenderar därför att inte skicka med uppgiften om IP-nummer i en fullmakt.

Tyvärr kan vi inte specificera mer vad fullmakten måste innehålla eftersom det är upp till parterna att komma överens om. Om elhandelsföretaget bara vill veta anläggningsid behöver den bara fullmakt för detta.

Vi kommer därför inte att uppdatera Elmarknadshanboken med utförligare beskrivningar.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar