Ärende nr 2012:04

Frekvens: -

Antal timmar: 0

Rubrik: Bilaterala efterkorrigeringar

Beskrivning: Här skall vi jobba proaktivt och se över de introduktioner som finns kring ärendet. Var vänlig och generera ett förslag till SE och se över möjligheten att lägga in det i EMHB.

Svar: Nu (under 2013) har Svensk Energi uppdaterat den instruktion som funnits kring bilaterala efterkorrigeringar. Nu är den dessutom publik och kräver inte inloggning till Svensk Energi längre. Instruktionen finns under vägledningar på www.elmarknadsutveckling.se.