Ärende nr 2012:05

Frekvens: Varje månad

Antal timmar: 1

Rubrik: Inrättande av Icke Koncessionspliktiga nät per Elområden

Beskrivning: Vi har idag en vedertagen kod för Icke Koncessionspliktiga Nät, IKN, som man ska använda i PRODAT och UTILTS avseende anläggningar som inte finns på "riktiga" nät. Det har fungerat bra fram till indelningen av Elområden. Efter indelningen måste vi hantera olika pris även på dessa med automatik, och då faller denna hanteringen.

Därför föreslås att vi inrättar fyra stycken nya fiktiva nät som heter:

IK1
IK2
IK3
IK4

där anläggningar som ligger i ett icke koncessionspliktigt nät ändå kan kopplas till rätt prisområde.