Ärende nr 2012:06

Frekvens: Varje månad

Rubrik: Timmätt/Schablonavräknad anläggning

Beskrivning: Jag har några funderingar kring anläggningar som har mätmetod: Tim och avräkningsmetod: Schablon.

Hur skall mätvärdesrapportering från nätägaren till elmarknadsbolaget ske på en anläggning som är timmätt och schablonavräknad, i form av timvärden eller mätarställningar (MMR)?

Får det förekomma dubbel rapportering, det vill säga att både timvärden och mätarställningar sänds från nätägaren till elleverantören? Om dubbelrapportering är tillåten, får rapportering ske genom att månadsavläsningar samt timvärden skickas i form av två separata meddelanden?

Beslut: Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

I höstas har vi besvarat en liknande fråga, se ärende 2011:40 och ett förtydligande kommer att vara med i nästa version av Elmarknadshandboken som publiceras snart. För en timmätt anläggning ska alltid timvärden rapporteras, oavsett avräkningsmetod.

Enligt Mätföreskriften (EIFS 2011:3) så ska mätarställning samla in vid leveransperioden början och slut. Det gäller alltid för månadsmätta men även för de timmätta där mätarställning kan samlas in.

När även mätarställning samlas in på en timmätt anläggning ska dessa vara med i rapporteringen till elhandelsföretaget.

Då skickas både timvärden och mätarställning i samma UTILTS meddelande men i olika observationer. För mer information om hur meddelandet ska se ut se UTILTS anvisningen på www.ediel.se

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.