Ärende nr 2012:07

Ärende: Leverantörsbyte

Frekvens: Varje vecka

Antal timmar: 0,5

Rubrik: Uppsägningsvillkor hos elhandelsbolag

Beskrivning: Jag har försökt hitta någon information i elmarknadshandboken som gäller uppsägningsvillkor hos elhandelsbolagen utan resultat.
Då är alltså min fråga: Är det möjligt för ett elhandelsbolag att operera med "bäst före datum" på en uppsägning som kommer från oss som är ombud?
Uppsägning har gjorts med giltig fullmakt från kunden men nu har vår kunds avtal förlängts p.g.a. att vi aldrig fick någon bekräftelse på vår uppsägning. Konsekvensen av detta är att vi nu enligt elhandelsbolaget måste skicka en ny uppsägning.
Vet ej, om jag rättar min fråga till rätt mottagare men tänkte ändå göra ett försök.

Beslut
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

I detta fall är det elhandlarens avtalsvillkor som styr när avtalet kan sägas upp. Uppsägning av elprisavtal finns beskrivet i kapitel 1.4 i Elmarknadshandboken. En uppsägning direkt från kund eller via ombud med fullmakt skall hanteras på samma sätt (se kapitel 1.2 för fullmaktshantering). Men det är viktigt att fullmakten omfattar rätt att säga upp avtalet och att det tydligt framgår att det avser en uppsägning. Ombud i samråd med kund skall bestrida att förlängning av avtalet har skett och hävda att uppsägning är gjord enligt gällande villkor. Om kunden känner sig felaktigt behandlad så får det hanteras som en tvist.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.