Ärende nr 2012:08

Frekvens: Varje månad

Antal timmar: 4

Rubrik: Felaktig 0 förbrukning på schablon under 1 års tid

Beskrivning: Vad gäller egentligen i de fall där nätägare "tappar" kontakten med en mätare mars 2011 och skickar samma mätarställning som vid det senaste lästa ställning till elhandlaren månatligen under 12 månader.

Elhandlare kontaktar nätbolaget via mail gällande den orimliga 0 förbrukningen och mailkonversation pågår from juni till augusti 2011 där elhandlaren får veta via mail att kunden stängt av sin mätare och därför 0 förbrukningar. Samma mätarställning har skickats från nät månatligen vilket gett 0 i förbrukning till kund. Mars 2012 har nät skickat en avläsning där det helt plötsligt har förbrukats ca 30 000 kwh på några veckor (from 120301-120320) och det visar sig att det skett mätarbyte 20 mars 2012 och mätaren visar en ställning som ger förbrukning på på ca 30000 kwh. Är det rätt att lägga hela förbrukning på den nedtagna mätaren när förbrukningen i själva verket skett månadsvis ett år bakåt i tid?

Det är ganska vanligt att nätägare meddelar att kund nog stängt av sin mätare och nollförbrukningar rapporteras och sedan 3-4 månader senare kommer en klump av mätvärden där all förbrukning läggs på den mätarställning vid tillfället då detta upptäcktes. Det är inte så ofta det kommer interpolerade mätarställningar däremellan.

Detta verkar inte vara solklart hur det ska fundera ute hos nätbolagen och elhandlare. Tycker att det borde vara en självklarhet i de fallen då Elhandlare varit i kontakt med nät och ifrågasatt förbrukning utan åtgärd från nät att nätägare då ersätter Elhandlaren för de extra utgifter felet medfört.

Beslut

Tyvärr är det klart att nätägaren inte följt reglerna. Nätägaren måste vara helt säker på att anläggningen är frånkopplad för att få skicka samma mätarställning varje månad. I beskrivna fall är det uppenbart att nätägaren brustit i sitt åtagande. Tidigare har det endast stått i Elmarknadshandboken men i EIFS 2012:2 6 kap 7$ sista stycket är det nu förtydligat ytterligare.

Om nätkoncessionshavaren inför föreskriven rapporteringstidpunkt har kontrollerat och dokumenterat att en mätarställning inte kan registreras på grund av att elanläggningen och elmätaren är frånkopplade, ska nätkoncessionshavaren i stället rapportera senast kända mätarställning till elleverantören.

Det korrekta sättet att rapportera hade varit att rapportera nullvärden varje månad och när kontakt tillslut uppnåtts med mätaren ska mätarställningar för var och en av de tidigvarande perioderna beräknas och rapporteras. Beräkningen ska ske med linjär fördelning och får därför under inga omständigheter ske så som beskrivits. Om detta uppstår på nytt är vår rekommendation att meddela Energimarknadsinspektionen som får bestämma om tillsyn ska ske.