Ärende nr 2012:10

Frekvens: Varje månad

Antal timmar: 5-10

Rubrik: Behov av nya rutiner och mallar för att nätägarna skall kunna göra bilaterala korrektioner 

Beskrivning: Svenska Kraftnät har för avsikt att avskaffa extra korrektion på balanskraft och korrektion på kvarkraft. I och med detta kommer nätägarnas behov av att göra bilaterala korrektioner att öka. Det vore önskvärt om det tas fram nya bättre rutiner och mallar för detta.

Här kommer två exempel: 

  • NÄ lyckas beräkna en ny förbrukningsprofil, lyckas samla in nya timvärden och lyckas samla in ett antal schablonmätta punkter (extra korrektion balanskraft)
  • NÄ lyckas samla in fler mätpunkter inför beräkningen av de preliminära andelstalen (ett år senare) än han lyckades med vid insamlingen till de slutliga andelstalen och han kan då minska sina förluster med ett inte obetydligt belopp och lägga ut förbrukningen på elleverantörerna (korrektion kvarkraft) För att visa på hur mycket pengar som omfördelas i dessa korrektioner som vi har för avsikt att ta bort så redovisas två tabeller.  

Tabell 1 Extra korrektion balanskraft

Tidsperiod

Totalt belopp fakturor

Totalt belopp utanordningar

juni 2010

168 565   

-135 728

juli 2010

844 349   

-3 362 890

augusti 2010          

2 500 473

-12 110 802

september 2010     

653 842

-722 889

oktober 2010         

205 904

-2 294 719

november 2010      

436 776

-508 086

December 2010      

461 643

-1 416 393

Januari 2011          

1 483 515

-279 107

Februari 2011         

812 639

-665 269

Mars 2011

230 874   

-504 717

April 2011

281 608

-617 148

Summa

6 596 673

-21 201 355

 

Tabell 2 Korrektion kvarkraft

Tidsperiod

Totalt belopp fakturor

Totalt belopp utanordningar

juli 2009

8 413 410

-8 413 410

augusti 2009

3 564 210

-3 564 210

september 2009

2 692 849

-2 692 849

oktober 2009

3 028 110

-3 028 110

november 2009

3 420 098

-3 420 098

december 2009

34 637

-34 637

januari 2010

1 198 713

-1 198 713

februari 2010

8 970 089

-8 970 089

mars 2010

7 801 873

-7 801 873

april 2010

3 934 568

-3 934 568

maj 2010

1 381 888

-1 381 888

Juni 2010

1 093 862

-1 093 862

Juli 2010

827 577

-827 577

Augusti 2010

1 163 553

-1 163 553

September 2010

1 025 231

-1 025 231

oktober 2010

1 580 251

-1 580 251

november 2010

1 190 279

-1 190 279

Summa

32 846 576

-32 846 576

 

Svar:

Vägledningen för bilaterala efterkorrigeringar har uppdaterats och delats upp i flera dokument för att göra det enklare att följa prisförändringar. Dock kvarstår ett behov av att göra det enklare att skapa korrigeringsunderlag utifrån en given volym. En lösning skulle vara en kalkylatorfunktion på Svensk Energis hemsida. Arbetet att ta fram en sådan är dock inte påbörjat än och om det skulle innebära stora utvecklingskostnader är det sannolikt att det inte genomförs.