Ärende nr 2012:11

Ärende: Meddelandehantering

Frekvens: -

Antal timmar: 0

Rubrik: Paketering av kvittensmeddelanden

Beskrivning: Nu när vi från i höst ska börja paketera UTILTS-meddelanden så borde vi i ärlighetens namn också införa paketering av kvittensmeddelanden för att ytterligare minska meddelandemängden vid framförallt månadsskiften.
Jag tycker detta borde utredas och remissas bland företagen i branschen för att se hur omfattande ett införande av detta skulle vara.

Svar:
Idag har vi lösningen där avsändaren av meddelanden bör paketera sina utgående meddelanden per mottagare upp till max 999 transaktioner per meddelande alt 1 MB men man kan fortsätta skicka en transaktion per meddelande. Mottagaren av paketerade meddelanden bör svara med max fyra (4) kvittenser på ett mottaget paketerat meddelande (enlig alt A), men kan svara med APERAK och ev UTILTS-ERR per transaktion.

Vår rekommendation är att vi behåller lösningen som den är uppsatt idag då det finns större planerade förändringar för branschen där omfattningen är under utredning. Därför anser vi att denna ändring inte bör tas i bruk nu utan istället göras i samband med de planerade förändringarna.