Ärende nr 2012:12

Ärende: Strukturförändring 

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: -

Rubrik: Är det ok att ändra tidstämpel i PRODAT/UTILTS från 00:00 till 10:37

Beskrivning: När det gäller tidstämpel i PRODAT så är min förståelse att den har formatet HH:MM men att den tid som anges alltid är midnatt för våra händelser. Vi vill nu uppdatera liknande tidstämplar som vi skickar vidare till leverantörer till att innehålla den faktiska tiden som till exempel ett mätarbyte utfördes. Då anser vi att vi samtidigt borde uppdatera tidstämplar i PRODAT till att innehålla den faktiska tiden för en händelse; till exempel ett mätarbyte utförs klockan 11:37 istället för 00:00 som är det klockslag som skickas idag.