Ärende nr 2012:13

Ärende: Timmätning

Rubrik: Timmätning

Beskrivning: Kan ni utveckla beskrivningen " de har ett avtal med elanvändaren som kräver timmätning" ? Är det i praktiken att avtalet har differentierad prissättning beroende när förbrukningen används, exempelvis ett pris för helger och ett annat för vardagar?

"2012-06-14

Timmätning för aktiva kunder och förändringar i meddelandehanteringen

Enligt det lagförslag som nu behandlas ska från och med 1 oktober en elanvändare som tecknar ett elprisavtal som förutsätter timmätning få detta utan kostnad. Det är elhandelsföretaget som meddelar elnätsföretaget att de har ett avtal med elanvändaren som kräver timmätning för en anläggning under schablongränsen. Elnätsföretaget ska utföra ändringen av mätmetoden inom 3 månader från det att anmälan mottagits."

Beslut:
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Hej

Har elhandlaren och kunden ingått ett avtal som kräver timvärden kan elleverantören begära detta av nätägaren. Fr.o.m. 2012-10-01 kan begäran som minst omfatta rapportering av enskilda timvärden där anläggningen är schablonavräknad. Nätägaren får som alternativ även använda dygnsvis timavräkning (valfritt).

Fr.o.m. 2013-04-01 kommer begäran om timmätning att betyda antingen dygnsvis timavräkning eller den nya metoden "månadsvis timavräkning". Nätbolaget väljer.

Vår tolkning är att elhandlaren kan begära timmätning vid denna typ av prissättning som angavs i frågan. Den kommer då också att bli avräknad enligt den metod som nätägaren väljer.

Alternativet är att använda nätägarens tariffkod för tidstariff om sådan finns och om den stämmer överens med den tidsfördelningen i elhandlarens avtal.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.