Ärende nr 2012:14

Ärende: Leverantörsbyte

Frekvens: Mer Sällan

Antal timmar: 1

Rubrik: Z09F - vad bör hända när kunden ångrar avtalsform efter ursprunglig begäran

Beskrivning: Scenariot är att kunden hör av sig till en elleverantör och tecknar ett avtal som är lämpligt för timmätning med start om 60 dagar. elleverantören skickar Z03 med mätmetod Z02 till nätägaren.

10 dagar senare kontaktar kunden samma leverantör och ändrar avtalet till ett som inte är anpassat för timmätning.

Vår tolkning är att elleverantören då ska skicka en Z09G till nätägaren med samma giltighetsdag som avtalsstarten, för att ange att mätmetoden inte längre är styrd av avtalet kunden tecknat.

Svar:

Utrsäkta ett sent svar men det är alldeles riktigt som du antagit i din fråga till oss. Nätbolaget ska få ett meddelande att timmätning inte behöver tillämpas enligt det ursprungliga meddelandet. Men nätbolaget kan ändå välja att timmäta anläggningen.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.