Ärende nr 2012:15

Ärende: Mätvärdeshantering

Frekvens: Varje månad

Antal timmar: 1

Rubrik: Saknade timvärden i schablonavräknad mätpunkt

Beskrivning: Det kan behövas ett förtydligande hur man skall hantera saknade timvärden i en mätpunkt som skall schablonavräknas.

I dagsläget skall man Linjärt interpolera en saknad mätarställningar på en schablonavräknad mätpunkt.

Men hur skall man hantera en mätpunkt där du fått in korrekta mätarställningar på 2 månadsskiften, men har haft ett avbrott under perioden på insamlade timvärden.

Exempel1.

Normalt 2 st mätarställningar och 720 mätvärden på en anläggning för rapportering.

Har fått in de första 150 timvärdena plus de sista 150 samt 2 st mätarställningar "ett Hål i mätserien"

Estimering är ju inte tillåtet.

Jag kan ju interpolera timmätvärdena från värde 150 till 570 Linjärt, eller rapportera saknade tim mätvärden med NULL.

Exempel 2.

150 timvärden saknar sista månadsvärdet kan då inte göra någon interpolering alls skall man då skicka 150 timvärden och NULL på 570 plus NULL på mätarställning.

Risken finns att det kommer att göras på flera olika sätt samt att summan mellan mätarställningarna inte överensstämmer med timvärdena.

Beslut
Ursäkta ett sent svar men här kommer i alla fall ett förtydligande.

Exempel 1.

Här ska man interpolera. Men eftersom ditt exempel beskriver hur det strikt kan se ut eftersom föreskrifterna bara kräver mätarställningar vid månadsskiften och eventuella andra händelser exempelvis flyttar och leverantörsbyten.

I ditt exempel ska man först beräkna den totala energivolymen mellan de kända mätarställningarna. Sedan räknar man fram den totalt uppmätta energivolymen genom att summera de uppmätta timvärdena. Den volymen subtraheras från total månadsvolym. Kvarvarande volym fördelas efter de timmar som har hål i mätserien.

Bättre om man kan samla in även dygnsmätarställningar, då blir beräkningarna bättre, framförallt om det är flera perioder av hål under en månad.

Exempel 2.

Saknas timvärden och mätarställning vid månadens slut ska enbart de insamlade rapporteras. Övrig volym och mätarställning ska för den månaden rapporteras som saknad. När dessa saknade timmätvärden kunnat samlas in ska dessa rapporteras senast dygnet efter att de samlats in.

Det som är viktigt i båda exemplen är att det aldrig får finnas differenser mellan summan energi mellan två mätarställningar och summan energi i för samma period mellanliggande timvärden.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.