Ärende nr 2012:17

Ärende: Leverantörsbyte

Hur ofta inträffar detta: -

Antal timmar: 0

Rubrik: Z03L/LK med mätmetod Z01 (schablon)

Beskrivning: Kommer nätägare att acceptera Z01 som mätmetod i Z03L/LK efter 1 oktober eller kommer alla Z03 som skickas som schablon att få negativ aperak?

Beslut: Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Enligt PRODAT-anvisningen ska något av följande koder användas i fält 217 (mätmetod) i Z03 efter den 1/10 2012: Z02 (timvis) eller Z03 (nätägaren avgör).

Elhandelsföretaget ska alltså inte använda kod Z01 i mätmetod i Z03 längre.

När det gäller om negativ APERAK kommer att skickas om Z01 används som mätmetod så finns inget entydigt svar.

Vissa nätägare kanske kontrollerar vilka koder som är giltiga i fältet och då kommer INTE negativ APERAK att skickas medan andra kontrollerar vilka koder som är giltiga i Z03 och då kommer negativ APERAK att skickas.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.