Ärende nr 2012:19

Ärende: Mätvärdeshantering

Frekvens: Hur ofta inträffar detta?

Antal timmar: 0

Rubrik: Mätvärdeshantering aktiva kunder

Beskrivning: Sen en tid tillbaka pågår förberedelser hos oss för att kunna uppfylla nya krav avseende aktiva kunder. Det råder lite förvirring kring några punkter som jag önskar ta upp med er och förhoppningsvis få klarhet i.

Det har nämnts att ny avräkningsmetod ska införas på sikt "månadsvis timavräkning". Finns det idag mer detaljerad information om detta, om inte när kommer information att publiceras?
När det gäller timmätvärden för aktiva kunder:

- Måste mätvärden skickas som en samlad serie efter att månaden har passerats? Eller är detta frivilligt, det vill säga nätbolagen kan också tillåtas att skicka dygnsvis för att få en jämn och rimlig belastning? De volymer som kan komma att bli aktuell kan bli ganska häftiga vilket ställer stora krav på prestanda. Uppenbar risk finns att månadsleveranser inte kommer att kunna uppfyllas redan vid ett ganska lågt antal "aktiva kunder"!!!

- Det har i vissa sammanhang nämnts att timvärden (förbrukning) ska åtföljas av mätarställningar för månaden. Detta innebär att olika mätserier för första gången ska kombineras vilket förvisso är intressant/spännande men också ska vara möjligt att tillämpa. Om det på grund av höga volymers påverkan på prestanda inte är möjligt att skicka hela mätserier efter månadens slut, uppstår frågan om det är tillåtet att dygnsvis skicka förbrukningsvärden (24st) tillsammans med dygnets start- och slutmätarställning?

- Finns det mer detaljerade beskrivningar framtagna, om inte när kommer information att publiceras?

Beslut
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Gällande månadsvis timavräkning håller Svenska Kraftnät på att ta fram en modell för detta. Men modellen är ännu inte helt klar avseende den slutliga nivån på avräkningen. Det som dock är klart är att en summaserie för alla månadsavräknade anläggningar ska skickas. Hur ofta denna ska skickas är inte reglerat, utan det är helt upp till nätägaren att välja det. Detta gäller även för enstaka mätvärden, men det är helt klart att en daglig rapportering är att föredra av belastningsskäl.

Gällande mätarställningar i samband med timvärden har detta varit ett krav i mätföreskriften sen 2009. Dock har det funnits ett undantag för gamla mätsystem. I och med att denna nya typen av avräkning är något helt nytt finns inget undantag för mätarställningar utan de måste skickas. Det är inga problem att skicka mätarställningar vid dygnets början och dygnets slut om man väljer att rapportera dygnvis.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.