Ärende nr 2012:21

Ärende: Leverantörsbyte

Rubrik: Ärendereferensen efter kancelleringsmeddelandet

Frekvens: Mer sällan

Antal timmar: -

Beskrivning: Vissa PRODAT-meddelanden kancelleras. T.ex. kan ett PRODAT Z04L eller LK kancelleras av ett PRODAT Z04C och ersättas med ett nytt PRODAT Z04-meddelande. Både kancelleringsmeddelandet (Z04C) och det nya meddelandet måste då ha samma ärendereferens som ursprungligt Z03-meddelande, annars kan inte ärendet knytas ihop.

Om däremot ett Z04A kancelleras med ett Z04C fungerar det inte om det nya Z04A-meddelandet får samma ärendereferens som ursprungligt Z04A-meddelande - ärendet har ju avslutats. Det nya Z04A-meddelandet måste få ny ärendereferens.

Samma sak gäller Z05C som kancellerade ett Z05L/LK. Mottagaren har avslutat ärendet och då måste det bli en ny ärendereferens i ett nytt Z05-meddelande. Detta gäller dock inte om Z05-meddelandet är ett svar på ett Z08-meddelande - då ska det vara samma ärendereferens i det nya Z05-meddelandet eftersom ärendet fortfarande är aktivt.

Se även minnesanteckningar från mötet i Ediels teknikgrupp den 14 februari 2012, http://www.ediel.se/EdielPortal/OpenDocument.aspx?doc=SE/ETG/120214_Minnesanteckningar_ETG.pdf

Ovanstående finns till stor del redan beskrivet i Handboken, kapitel 4.1.9.

Det som saknas där är vad som ska gälla med ärendereferensen i ett (eventuellt) nytt meddelande efter kancellering av Z04A och Z05.

Beslut

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Vi har nu sett över beskrivningen i kapitel 4.1.9 kring ärendereferens vid cancellering och uppdaterar texten enligt ditt förslag i kommande versionen av