Ärende nr 2012:24

Rubrik: Tillvägagångssätt vid nyanslutning av elanläggningar

Beskrivning: Vi arbetar med att ta fram en ny rutin för tillvägagångssätt vid nyanslutning av elanläggningar och tänkte försöka basera den på elmarknadshandboken. Idag vid genomgång fastnade vi på punkten 2.1.7 i Elmarknadshandboken

Anläggningsändringar som anmäls med färdiganmälan

Färdiganmälan används också för anmälan om mindre förändringar på anläggningen såsom exempelvis:

byte av säkringsstorlek
servisändring
tillfälliga anläggningar (för mer information se nedan).

Några av mina kollegor ansåg att det endast är vid nedsäkring som färdiganmälan kan användas. Vid uppsäkring samt servisändring ska istället föranmälan användas. Jag undrar följaktligen hur det ligger till med detta.

Tacksam för svar.

Beslut:

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Då hantering via för- och färdiganmälan vid anläggningsförändringar är ett väl inarbetat arbetssätt både bland elnätsföretag och installatörer så har lagkravet som upphörde 2011 ersatts med bindande krav i de allmänna avtalsvillkoren för elnät (ex EL2012K). Säkringsändringar kan anmälas antingen via föranmälan eller via färdiganmälan. Det finns inget rätt eller fel här, dock rekommenderas att uppsäkringar hanteras med föranmälan då nätet kan behöva förstärkas, och att nedsäkringar endast behöver hanteras via färdiganmälan.

Samma sak gäller servisändringar där enklare servisändringar (ex. vid flytt av mätare inifrån till fasadmätarskåp) kan hanteras direkt via färdiganmälan. Det är dock upp till varje elnätsföretag att besluta hanteringen. Vi kommer att uppdatera handboken med en kompletterande text om detta.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.