Ärende nr 2012:26

Ärende: Strukturförändring

Frekvens: Varje månad

Antal timmar:1000

Rubrik:Balansbyte - AI lista

Beskrivning:

Hej!
Har en fundering kring formuleringen under 4.2.2.

"En rekommendation är att elhandelsföretaget före bytet av balansansvarig skickar en AIlista till elnätsföretaget som i sin tur får bekräfta att anläggningarna är korrekta. Om avvikelser finns ska dessa redas ut innan bytet av balansansvarig sker."

Här plötsligt lägger vi över ansvaret på nätbolaget att matcha AI listan med korrekt leverantör. Jag anser att det är elhandelsföretaget som har ansvaret för att kontrollera om de har sina system uppdaterade med korrekt kunder.

"Elhandelsföretaget ansvarar för att det finns någon som har balansansvaret för den el som levereras till elanvändaren. Om elhandelsföretaget vill byta balansansvarig för hela eller delar av sitt leveransåtagande inom ett nätavräkningsområde, måste elnätsföretaget informeras om detta med Z09B."

Detta skapar onödiga arbetsuppgifter hos nätbolagen då det i alla andra fall utom vid balansbyte så är det leverantörens ansvar att matcha listan inte nätbolaget. Att vid speciella tillfällen är nätbolagens uppgift gör att detta skapar förvirring i branschen.

MVH Fredrik

Beslut

Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Det är elhandelsföretaget som ansvarar för att balansansvaret byts på rätt anläggningar. Handboken kommer att uppdateras med nedanstående text:

En rekommendation är att elhandelsföretaget före bytet av balansansvarig begär en AI-lista från elnätsföretaget och kontrollerar att man har överensstämmande anläggningsstruktur innan bytet av balansanvarig genomförs. Om avvikelser finns ska dessa redas ut innan bytet av balansansvarig sker.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.