Ärende nr 2012:28

Ärende: Timmätning

Rubrik: Tekniskt omöjligt att upprätta timmätning

Beskrivning:
Hej!
I de fåtal fall där nätägaren har gjort allt i sin makt att upprätta timmätning på en anläggning (det vill säga mätarbyte, antennbyte etcetera). Men ändå har det visat sig vara tekniskt omöjligt.

Vissa områden saknar ju täckning i mobilnätet, och därför har andra tekniska lösningar använts. Dessa lösningar fungerar dock inte med timmätning.

Kan nätägaren klandras i dessa fall?

Beslut
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:
Det finns inte något undantag i regleringen där det är ok för elnätsföretaget att inte genomföra ändringen i de fall det på grund av tekniska orsaker inte är möjligt med timmätning för en anläggning upp till och med 63A. På samma sätt som för en anläggning som är över 63A och därför ska timmätas och dygnsvis timavräknas behöver en teknisk lösning som klarar att samla in timvärden användas även för dessa anläggningar. Elnätsföretaget kan alltså inte frånsäga sig ansvaret för insamlingen av mätvärden enligt de regler som gäller.

Elnätsföretaget ska därför göra allt i sin makt för att klara att leverera timvärden även för de elanvändare som begär timmätning via elprisavtalet med sitt elhandelsföretag. Att den befintliga tekniska lösningen för insamling av mätvärden inte är tillräcklig är alltså inte en orsak till att inte ändra mätmetod från månads till timmätning.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.