Ärende nr 2012:29

Ärende: Timmätning

Rubrik: Skyldighet att skicka mätvärden även till kund

Beskrivning:
Hej!
Jag har en fråga som gäller de nya reglerna som införs 1/10.

Har nätbolaget någon skyldighet att skicka mätvärden även till kunden och inte enbart till leverantören om denne har ett avtal med kunden som kräver timvärden?

Finns det i så fall några krav på format eller frekvens?

Beslut
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

De nya reglerna om timmätning som började gälla 1 oktober 2012 innebär ingen förändring i vem som ska rapportera mätvärde till elanvändaren.

Det är elnätsföretaget som är huvudansvarig för att rapportera mätvärdena till elanvändaren, detta är reglerat i föreskriften. Elnätsföretaget ska göra informationen tillgänglig för elanvändaren senast i samband med faktureringen, i den nya ändringsföreskriften EIFS 2012:2 (1 kap § 5) förtydligades det att webben ska ses som den huvudsakliga informationskanalen. Elanvändaren kan också begära att få mätvärdena rapporterade via EDIEL (via ombud), då sker rapporteringen på samma sätt som till elhandlaren.

Det spelar ingen roll om anläggning är timmätt eller månadsmätt, ansvaret för rapportering av mätvärde till elanvändaren ligger hos elnätsföretaget som mätansvarig. För en timmätt anläggning är det timvärden och för en månadsmätt mätarställningar som ska göras tillgängliga för elanvändaren.

I Elmarknadshandboken finns rapportering till elanvändaren beskrivet i kapitel 7.1.10 och 7.2.5 om du vill läsa mer.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.