Ärende nr 2012:31

Ärende:Timmätning

Beskrivning:
Scenariot handlar om när en ny kund flyttar in på en anläggning längre bort i tiden än tre månader från att kunden tecknar avtal.

Enligt nedan svar från Ediel, Svenska Kraftnät, ska nätbolaget då leverera timmätning från dag ett.

Dock kommer nätbolaget i vissa fall behöva byta mätare till en mätare som kan hantera timinsamling och i dessa fall måste nätbolaget göra mätarbytet hos den "föregående" kunden (det vill säga den som bor i t.ex. villan nu), för att kunna leverera timmätning från dag ett.

Utifrån den "föregående" (det vill säga nuvarande) kundens perspektiv är det inte önskvärt att behöva genomföra ett mätarbyte för att tillgodose nästa kunds behov.

Mätarbytet kan ju kräva att den nuvarande kund måste ta ledigt från jobbet för att släppa in fältteknikern. Detta känns inte så kundorienterat.

Beslut
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Grundregeln är att timmätningen ska starta inom 3 månader från mottagen anmälan eller vid leveransstarten om denna är längre fram än 3 månader. Detta finns bland annat beskrivet i Elmarknadshandboken kapitel 4.1.4. Se även svar på ärende 2012:27. Vi anser inte att den här typen av fall normalt ska ses som ett undantag från grundregeln. Elnätsföretaget ska enligt ALLMA alltid ha möjlighet att komma åt mätaren för de åtgärder man behöver göra, byta mätare är ett sådant exempel på åtgärd.

I extrem fall kan det efter överenskommelse med berörda elanvändare och elhandelsföretaget vara OK att timmätningen kommer igång först efter leveransstart vid inflytten.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.