Ärende nr 2012:33

Ärende:Timmätning
Rubrik:Timmätning inte kostnadsfritt för kunder med "gamla" avtal, hur säkerställer man?
Beskrivning:
Hej!
Enligt lagtexterna som har uppdaterats inför den 1/10 så ska det vara kostnadsfritt för kunder som har avtal som kräver timmätning att få sin förbrukning timmätt. Elnätsbolag ska skicka timvärden till kundens elhandelsbolag.

Om ett elhandelsbolag har t ex 500 kunder i ett nät och de skickar 500st Z09F under oktober, ska nätbolaget då utgå ifrån att alla kunder ha avtal som kräver timmätning?

Timmätningen är ju inte kostnadsfri för de som har "gamla" avtal, men hur ska man säkerställa det?

Beslut:
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Vi anser att detta endast är en fråga och inget vi kan skriva in i Elmarknadshandboken. Som nätägare kan man inte ifrågasätta Z09, det är Elhandelsföretaget som ansvarar för att kund har rätt avtal. Ser man att något Elhandelsföretag generellt använder TIM kan man ju fråga om det verkligen är rätt.

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.