Ärende nr 2012:34

Ärende: Avräkning
Frekvens: Varje dag
Antal timmar: 10000
Rubrik: Bild i slutet av 7.1.10 Föreställer vad?
Beskrivning:
Sitter och funderar på bilden på 7.1.10. Över allt annars så finns det fina processbilder men här plötsligt så hänger det "fiskar" utan någon som helst koppling till varandra enligt bilden. Skall man förstå sammanhanget i och med texten ovan?

Beslut:
Ärendet är stängt