Ärende nr 2013:05

Ärende:
Leverantörsbyte

Rubrik:
Oklara APERAK-regler för kontroll av kund-id

Frekvens:
Varje vecka

Antal timmar:
4

Beskrivning:
Regler för kontroll av inkommande PRODAT avseende Kund-id är inte definierade i Elmarknadshandboken eller i EDIEL-anvisningen.

Negativt APERAK ska skapas om kund-id inte överensstämmer mellan inkommande meddelande och eget kundregister - men i vilka fall?

Eftersom tydliga regler saknas är reglerna olika i de system som används på marknaden vilket ger merarbete för utredningar hos marknadens aktörer.

Med benäget bistånd av Jan Owe har följande frågeställningar definierats:

Jag får en PRODAT Z01, kund-id stämmer inte med det kund-id jag har uppgift om, jag skickar negativt APERAK – rätt? Samma regler för PRODAT Z01L, LK?

Jag får en PRODAT Z02, kund-id stämmer inte med vad jag skickade i PRODAT Z01, jag skickar negativt APERAK – rätt? Samma regler för PRODAT Z02L, LK?

Jag får en PRODAT Z03, kund-id stämmer inte med det kund-id jag har uppgift om, jag skickar negativt APERAK – rätt? Samma regler för PRODAT Z03L, LK?

Jag får en PRODAT Z04 (ej Z04A), kund-id stämmer inte med vad jag skickade i PRODAT Z03, jag skickar negativt APERAK – rätt? Samma regler för PRODAT Z04L, LK?

Jag får en PRODAT Z05, kund-id stämmer inte med det kund-id jag har uppgift om, jag skickar negativt APERAK – rätt? Samma regler för PRODAT Z05L, LK?

Jag får en PRODAT Z06E, kund-id stämmer inte med det kund-id jag har uppgift om (eller som jag skickat i PRODAT Z09E), jag skickar negativt APERAK – rätt?

Jag får en PRODAT Z08H, kund-id stämmer inte med det kund-id jag har uppgift om, jag skickar negativt APERAK – rätt?

Jag får en PRODAT Z09E, kund-id stämmer inte med det kund-id jag har uppgift om, jag skickar negativt APERAK – rätt?

Jag får PRODAT Z06F, Z06G, Z09B och Z10, kund-id skickas men stämmer inte med det kund-id jag har uppgift om, inget negativt APERAK skickas (av det skälet) – rätt?

Beslut: Ärendet avslutas med hänvisning till att problematiken som redovisas i ärendet inte längre kvarstår.