Ärende nr 2013:07

Ärende: Leverantörsbyte

Rubrik: Oklara regler för anläggningsadress

Frekvens: Mer sällan

Antal timmar: 4

Beskrivning: Reglerna för anläggningsadress är inkonsekventa och skapar problem framför allt vid hantering av inkommande Z04A.

Fält 234 Installation adress är Dependant eller Required Fält 235 Installation postcode är optional Fält 236 Installation city är optional

Att skicka en anläggningsadress utan att skicka postnummer och postort är helt meningslöst. Mottagande system måste gissa sig fram till i vilken ort leveransen sker! Vilken skattesats ska tillämpas av elhandlaren?"

Förslaget är att i de fall anläggningsadressen (gata, husnummer etcetera) skickas ska även postnummer och postort skickas.

Svar:
Liknande frågor har inkommit från andra aktörer i branschen och vi ser att det finns ett behov av en förändring. Nu finns ett beslut, från senaste mötet i Ediels Teknikgrupp, att postnummer och postort kommer att bli obligatoriskt vid nästa versionsuppdatering av PRODAT. Då enbart denna förändring inte är skäl nog till en ny PRODAT-version har vi inget datum att lämna för när detta komma att bli infört. Tidigast möjliga datum är i april 2016 men kommer troligen dröja längre än så då det i dagsläget inte finns några ytterligare inplanerade ändringar.