Ärende nr 2014:06

Ärende: Strukturförändring

Rubrik: Följdfrågor till ärende 2012:23

Beskrivning:

Hej!

Det här är ett par följdfrågor till ärende 2012:23 som handlade om att skicka E66 som innehåller andra klockslag än vid dygnsskifte gällande mätarställningar. + 24 timvärden. Frågorna har inkommit från två olika aktörer.

Ärende 2012:23 svar (se ärende för hela förklaringen): Som det är idag kan inte marknadens processer (tex kring avtal, byte av elhandelsföretag och avräkning) hantera delar av dygn och därför behöver informationen anpassas till det.

Anpassning görs i PRODAT genom att klockslaget i giltighetsdatum sätts till 00:00 när meddelanden som skickas.

När det gäller mätarbyten så skall mätarbyte registreras med verkligt bytes datum och närmaste heltimme men när mätarbyte sker i samband med en annan händelse så skall mätarbytet även registreras till 00:00 för dygnet när bytet behövs göras.

Då hanteringen i branschen fortsatt skiljer sig mellan olika aktörer behövs en tydlig beskrivning till hur det ska skötas.

Vad är det som gäller vid 901?
Vad är det som gäller när det enbart är byte av mätmetod, avräkningsmetoden ändras inte(den är Z31 hela tiden).
Vad gäller när det även är byte av avräkningsmetod? Innefattas det i svaret för ärende 2013:23?

Svar:

Det är samma princip för anläggningar med 901, registrering av mätarställning vid mätarbyte eller byte av mätmetod ska genomföras vid närmaste timskifte enligt beskrivning i 6.2.1

Byte av avräkningsmetod sker alltid vid dygnsskifte. Ja, svaret för ärenden 2013:23 innefattar även avräkningsmetodsbyte i samband med mätarbyte

Vi hoppas att du är nöjd med vårt svar och att du även i fortsättningen kontaktar Elmarknadsutveckling om du har frågor gällande elmarknadens processer.