Ärende nr 2014:07

Ärende:
Upplevd problematik vid bevakning av Z03LK

Frekvens: -

Antal timmar: -

Beskrivning:
Vi på aktörsbyten inom vårt företag har en frågeställning gällande bevakning av Z03LK-hanteringen som vi gärna vill få lyft då vi inte ser hanteringen som korrekt enligt lagar och föreskrifter heller inte effektiv för oss aktörer på marknaden. Vänligen se bifogad fil.

Svar:
Frågan har tidigare behandlas av Elmarknadsutveckling i ärende 2010:17.

Elmarknadsutveckling kom då fram till att för att få en så likformig hantering som möjligt i branschen gällande Z03LK avseende både inflytt samt inflytt vid nyanslutning ska nätägaren svara med positivt APERAK på Z03LK. Detta även om kunden inte finns i nätägarens system. Meddelande ska skickas till elleverantören via e-post om att kunden inte finns registrerad i nätägarens system. Nätägaren bevakar sedan och Z04LK skickas så snart som möjligt efter att kundens anmälan om inflytt har registrerats i nätägarens system.

Motiveringen till detta är att elanvändarens aktiva val av elhandelsföretag alltid ska tillgodoses när anmälan gjorts enligt reglerna. Detta gäller oavsett om nätägaren har hunnit registrera den inkomna flyttanmälan eller ej i sitt system. Rutinen för inflytt och nyanslutning bör i de här fallen vara lika för att underlätta aktörernas hantering av anmälningar och bekräftelser. Det gäller då både system och manuell hantering. Då automatisk validering av kund ID inte kan göras om uppgifterna inte finns i systemet bör då en manuell kontroll göras av den inkomna anmälan.

EI var av samma åsikt som Elmarknadsutveckling i frågan och texten kom därför med i föreskriften 2012:2 utan någon remissrunda. Ändringen kom in i Elmarknadshandboken i version 2013B. Dessutom finns långtgående tankar på en elhandlarcentrisk marknad vilket kommer att leda till att helt nya rutiner behöver tas fram. Elmarknadsutveckling avser därför inte att gå vidare med denna fråga.