Ärende nr 2014:08

Ärende: Leverantörsbyte

Rubrik: Fakturaavgift

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: 1

Beskrivning:

Hej!

Enligt nya direktiv, får man inte ta betalt för kunden för att leverera faktura. Om avgiftsfri e-post faktura, e-faktura erbjuds. Är det då okej att erbjuda pappersfaktura som en tillägstjänst för ett rimligt pris?

Meningen är ju inte att missgynna en kund p.g.a. det betalnignsätt kund valt utan helt enkelt det, att man kan ju tycka att ett betalningssätt bör stå för sina egna kostnader.

Tacksam för svar!

Svar:

Elmarknadsutvecklings uppdrag är avgränsat till att utveckla informationsutbytet mellan aktörerna i processerna leverantörsbyten, kundflyttar, mätvärdeshantering, avräkning av el och strukturdata. Organisationen besvarar frågor som berör dessa områden.

Vi har bedömt att ärendet faller utanför Elmarknadsutvecklings arbetsområde.