Ärende nr 2014:10

Ärende: Leverantörsbyte

Rubrik: Z04A - Mikroproduktion

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: -

Beskrivning: Kommer Z04A att börja tillämpas för produktionsanläggningar för mikroproduktion efter årsskiftet när den förväntade nya lagen om skattereduktion införs?

Enligt nedan så ska inte Z04A skapas när ett kontrakt för produktion skapas.

Så här står det i Elmarknadshandboken på sidan 66:

För produktionsanläggningar måste en Z03LK skickas från det elhandelsföretag som tecknat avtal för att köpa den producerade elen, Z04A får inte tillämpas. Utan ett tillträdande elhandelsföretag kan inte produktionsanläggningen anslutas till elnätet.

Svar: Detta ärende är under utredning. Det är dock klart att Z04A inte kommer att användas då detta är en annan process där andra aktörer är inblandade. En tillfällig lösning med Excel-mallar och instruktioner att utarbetas i väntan på att nya PRODAT-meddelanden tas fram. Den tillfälliga lösningen kommer att vara på plats någon gång under våren (finns nu under Vägledningar på Elmarknadsutvecklings hemsida).