Ärende nr 2014:11

Ärende: Leverantörsbyte

Rubrik: Formkrav i fullmakter - Talmanus och giltighetstid

Frekvens: Varje dag

Antal timmar: allt från extra sekunder till extra minuter per varje fullmakt

Beskrivning: Vi som nätbolag hanterar och granskar fullmakter dagligen, med detta ärende fokuserat på leverantörsbyten och flytt. Då det inte är formkrav på fullmakter i dagsläget så ser det väldigt olika ut på hur dessa utformas. Det som är mest tidskrävande och därmed kostnadsdrivande är de ljudfiler som sänds med som har alldeles för mycket onödigt information inspelat, vi ska inte behöva höra hela säljsamtalet eller uppläsandet av avtal och villkor anser vi(Elaktören ska redan ha sålt in avtalet till kunden innan de börjar spela in).

Vi skulle önska formkrav på talmanus där endast det nödvändiga sänds med: Elhandelsbolag/aktör: Du "namn" "personnr" "adress" ger "bolag" fullmakt att inhämta uppgifter från ditt nät/elhandelsbolag om ditt avtal, samt säga upp eventuella elavtal

- Kunden: Ja

Är det en sambofullmakt skulle det ju vara bra om det nämndes i början av en inspelad fullmakt att det gäller just detta så att inte inspelningen faller på grund av det

Får vi det godkännande som vi behöver så anser vi att de ska lägga in villkoren för avtalet någonstans efter godkännandet så att vi slipper lyssna på det

När det kommer till giltighetstid för fullmakter så finns det i dagsläget inte någon bestämmelse gällande detta utan en fullmakt är giltig (utan datum) tills den återkallas. Det borde struktureras upp och man skulle verkligen behöva sätta en giltighet på varje fullmakt som skapas. Detta ur kundhänsynsperspektiv samt av respekt för hanteringen av aktuella uppgifter oss aktörer emellan.