Ärende nr 2015:02

Vi som nätbolag mottar varje dag många förfrågningar från andra aktörer rörande omsändning av grundtidsserier för enskilda anläggningar samt aggregerade tidsserier (leverantör- och balansserier)

I elmarknadshandboken så står det tyvärr inte speciellt mycket om kontakt aktörerna emellan. Det enda vi finner är citatet nedan.

10.1.5 När det blir fel i kommunikationen

Om det blir fel i kommunikationen ska berörda aktörer kontakta varandra via telefon/epost

för vidare felsökning och överenskommelse om åtgärd. Planerade störningar i

meddelandeflödet för Ediel ska anmälas i god tid på Edielportalen.

För att minska tidsåtgången för hanterandet av dessa frågor, som inte är försumbar, så önskar vi ett standardiserat formkrav. Idag måste vi ofta skicka motfrågor till avsändaren och be om ytterligare nödvändig information, eller förlita oss till medarbetare som med lång erfarenhet i branschen utantill vet vad motparten efterfrågar.

Vi skulle vilja föreslå följande obligatoriska punkter för dessa typer av förfrågningar

Vilken typ av serie som ärendet gäller, E66 eller E31.
Leverantörens Ediel-ID
Balansansvariges Ediel-ID
Nätområde (vid omsändning av nätutbyte båda nätens beteckning)
Tidsserieproduktkod (gärna enligt samma system, idag skickar vissa enligt PIA-produktsegment Zxx/Uxx och vissa tidsserieproduktkoder av typen L9xx. Även de äldre 10xx förekommer)
Tidsperiod
Tidsseriens extern-ID
Om det handlar om ett saknat värde eller ett värde med svag status

Svar:
Vi tycker att ditt förslag var bra. I nästa version av Elmarknadshandboken som publiceras 1 april 2015 kommer följande text att finnas med i inledningen av kapitel 7:

Efterlysning av mätvärden

För att förenkla arbetet med efterlysning av mätvärden bör följande information alltid finnas med:

Vilken typ av meddelande som ärendet gäller (UTILTS undertyp)

Nätområdes-id
(vid omsändning av nätutbyte skall bägge nätområdena finnas med)

Tidsperiod

Om det handlar om ett saknat värde eller ett värde med status "Temporärt".

Efterfrågande aktörs Ediel-id

Dessutom bör följande finnas med om det ingår i det som rapporteras:

Balansansvariges Ediel-id

Tidsserieprodukt (för summerade serier, från produktkodlistan)

Extern-ID för tidsserien (för enskilda serier)